Kompanija „Pernod Ricard” promoviše cirkularno poslovanje

Kompanija „Pernod Ricard” je dvanaesti put, na globalnom nivou sprovela inicijativu „Dan odgovornosti”, kada se preko 20.000 zaposlenih širom sveta angažuje s ciljem podizanja svesti o značaju održivog razvoja i društveno odgovornog poslovanja. Zaposleni u kompaniji „Pernod Ricard” u Srbiji ovaj dan su posvetili učestvovanju u aktivnostima koje doprinose očuvanju prirodnih resursa, smanjenju otpada i reciklaži.

U okviru „Zero Waste Cooking” radionice, koja je realizovana u saradnji sa „Belgrade Kitchen Party”, zaposleni i novinari pripremali su jedinstvena jela koristeći lokalne i sezonske proizvode, smanjujući otpad tako što su upotrebljeni svi delovi namirnica. Na taj način podstiče se odgovornost prema prirodnim resursima i promovišu održive prakse u kulinarstvu. U okviru druge radionice gostima je predstavljena inovativna inicijativa koju je na globalnom nivou lansirao „Pernod Ricard” – „The Bar World of Tomorrow”, prvi i besplatan program vezan za održivo i odgovorno barsko poslovanje. Obuka se fokusira na relevantna i praktična učenja – od nabavke svežih sastojaka i upravljanja otpadom do uštede vode i dobrobiti osoblja, i organizovana je u saradnji sa lokalnim partnerima „Bartenders 710”.

„U skladu sa mapom puta za održivost i odgovornost ’Pernod Ricarda’ – ’Good Times from a Good Place’, zaposleni u kompaniji angažuju se u aktivnostima koje su usmerene na poboljšanje kvaliteta života u lokalnoj zajednici. Ove godine, fokus naših aktivnosti je na promociji cirkularnog poslovanja kroz smanjenje otpada i reciklažu, a posebno nam je zadovoljstvo što su nam se u tome priključili predstavnici lokalne zajednice i predstavnici medija. Naš cilj je da svojim delovanjem pošaljemo poruku o značaju očuvanja prirodnih resursa, promovišemo održivi razvoj i podstaknemo građane na kreativna rešenja u cilju smanjenja otpada i stvaranja čistije životne sredine za buduće generacije”, izjavio je Vladimir Pavlović, direktor „Pernod Ricard” Srbija.

Na globalnom nivou ove godine timovi „Pernod Ricarda” fokusirali su se na cirkularno poslovanje kao deo vrednosti Grupe i saradnju sa lokalnim zajednicama kroz veliki broj lokalnih aktivnosti, u cilju očuvanja prirodnih resursa i smanjenja otpada, što je ključni strateški fokus Grupe.

Maria Pia De Caro, izvršna potpredsednica za integrisane operacije i održivost „Pernod Ricarda, rekla je: „Svakog dana impresionira me posvećenost, kreativnost i zalaganje naših zaposlenih u osmišljavanju novih načina za proizvodnju, pakovanje i transport naših brendova. Ovaj ’Dan odgovornosti’ predstavlja izazov da smanjimo resurse koje koristimo i otpad koji stvaramo u okviru našeg poslovanja. Fantastično je videti naše zaposlene kako sarađuju sa različitim udruženjima i organizacijama, kako bi istražili nove mogućnosti da promovišemo cirkularnost, ne samo u našem poslovanju, već i u lokalnoj zajednici”.

Kompanija „Pernod Ricard” će u okviru incijative „Dan odgovornosti” nastaviti da podstiče zaposlene da pametnim i kreativnim rešenjima doprinose zaštiti životne sredine kako bi svet učinili boljim mestom za život.