MAXI u saradnji sa Ministarstvom prosvete sprovodi školski edukativni program o značaju balansirane ishrane

MAXI u saradnji sa Ministarstvom prosvete sprovodi školski edukativni program o značaju balansirane ishrane

„Zdrava hrana svakog dana” – Edukacija o zdravim navikama u ishrani za 12.000 đaka

Već pune dve decenije MAXI nastoji da bude pouzdan partner za sve one koji teže kvalitetnoj i zdravoj ishrani. Akcenat, međutim, ne stavlja isključivo na proizvode, već veliku pažnju posvećuje i edukaciji, s posebnim naglaskom na mlađe generacije. Vodeći se činjenicom da se navike formiraju u ranom uzrastu i željom da mladi budu nosioci promene i zagovornici zdravijih izbora, Kompanija nastoji da ukaže na veliki značaj ovih izbora već u detinjstvu. Upravo iz ovih razloga, MAXI je na početku ove školske godine pokrenuo edukativni program pod nazivom „Zdrava hrana svakoga dana”.

Iz centra Beograda je 11. septembra u OŠ „Braća Baruh” na Dorćolu krenuo školski edukativni karavan koji će trajati sve do kraja marta naredne godine i koji će proći kroz gradove širom Srbije. Cilj ovog programa je da se deci pruže osnovna znanja za formiranje zdravijih navika u ishrani još od ranog uzrasta. A ova inicijativa, koja je nastala pod okriljem kompanije Delez u saradnji sa Ministarstvom prosvete, obuhvatiće 12.000 đaka četvrtih razreda iz 100 osnovnih škola širom zemlje.

Projekat teži promociji zdrave i nutritivno izbalansirane ishrane među đacima, naglašavajući važnost unosa voća i povrća, hidratacije, kao i redovne fizičke aktivnosti. Kroz interaktivna predavanja koja vodi strukovni nutricionista i dijetetičar Ivana Mišić, đaci imaju priliku da na zanimljiv način saznaju sve što je potrebno za formiranje zdravih navika u ishrani.

„Zdrava, balansirana ishrana osnova je za kvalitetan život. Zbog toga se iz godine u godinu kroz različite aktivnosti trudimo da podignemo svest o važnosti ove teme, a edukacija najmlađih članova društva prirodni je nastavak naše misije. U godinama koje dolaze oni će biti ti koji će u okviru svojih porodica kreirati zdrave navike, zbog čega je važno da već sada činimo napore da im obezbedimo bazu kako za zdravo odrastanje tako i za formiranje zdravih navika u budućnosti”, rekla je Milica Popović, rukovodilac za odnose sa javnošću i korporativne komunikacije kompanije Delez Srbija.

Motivacija za pokretanje ovog projekta leži u činjenici da formiranje navika o zdravoj ishrani počinje već u detinjstvu, sa posebnim naglaskom na period predpuberteta kada deca počinju samostalno da donose odluke pri kupovini užine. Upravo je stoga fokus projekta na pružanju jasnih i pristupačnih informacija deci ovog uzrasta o značaju zdrave užine, važnosti konzumacije voća i povrća, hidratacije i fizičke aktivnosti. Cilj je inspirisati i osnažiti đake da razviju pozitivan stav prema principima balansirane ishrane, te da ova saznanja integrišu u svakodnevni život, samostalno ili uz podršku roditelja.

Edukativni program „Zdrava hrana svakog dana” ima i dodatnu vrednost budući da će se tokom predavanja prikupljati i odgovori na pitanja o navikama u ishrani đaka, a zbirni rezultati sa svih edukativnih časova pružiće dragocenu sliku trenutnih navika naših najmlađih. Upravo će ti podaci biti prezentovani predstavnicima Ministarstva prosvete Republike Srbije kako bi se preciznije sagledalo koje oblasti je potrebno dalje unapređivati.

Dok program „Zdrava hrana svakog dana” postavlja temelje za zdraviju budućnost mladih, Delez Srbija nije zaboravila ni roditelje. Od septembra je na MAXI sajtu dostupan i Mini kuvar sa preko 20 jednostavnih i ukusnih recepata koji su osmišljeni tako da deca i roditelji mogu zajedno da ih spremaju. Ovaj digitalni kuvar ima za cilj da bude izvor inspiracije za roditelje u pripremanju svakodnevnih zdravih obroka.