Okrugli sto na temu inkluzije Roma na tržište rada

Održan okrugli sto na temu inkluzije Roma na tržište rada

Važnost saradnje javnog sektora i organizacija civilnog društva u rešavanju problema teže zapošljivih grupa

U okviru programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”, koji sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, sproveden je projekat pilotiranja koncepta za uključivanje Roma i drugih višestruko ranjivih osoba na tržište rada. Projekat je sprovela Fondacija „Ana i Vlade Divac”, pružajući podršku Udruženju romskih studenata da sprovedu koncept pilotiranja.

Na okruglom stolu održanom u Privrednoj komori Srbije, predstavljeni su rezultati i preporuke pilot projekta sprovedenog u saradnji sa Udruženjem romskih studenata iz Novog Sada. Akcenat je stavljen na integrativni i holistički pristup u zapošljavanju teže zapošljivih grupa koji je razvijen i pilotiran u saradnji sa organizacijama civilnog društva, pri čemu je fokus na dosezanju, motivisanju i aktivaciji korisnika i korisnica da se uključe u tržište rada.

Tomislav Žigmanov, ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog, izjavio je da se ovim programom pokazuje solidarnost i empatija koji su ključni u podršci najugroženijima. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog je stava da želi da nastavi sa sprovođenjem ovakvih programa, jer su rezultati koji se postižu vidljivi i vrlo korektni. „Ovakve programske komponente koje se odnose na ljudska prava u najširem smislu i integracija pripadnika marginalizovanih i društveno osetljivih grupa jesu u nadležnosti ovog ministarstva i nastojaćemo da radimo na dobrobiti svih građana Republike Srbije.”

„Pilotiranje paketa za najudaljenije sa tržišta rada jeste važna aktivnost zato što se njime promoviše partnerstvo civilnog sektora i nacionalne službe za zapošljavanje. Samim tim postiže se i veće poverenje pre svega u romskoj, ali i drugim marginalizovanim zajednicama” rekla je Vesna Vidojević ispred programa Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji”.

Direktorka Fondacije „Ana i Vlade Divac” Ana Košel izjavila je da se kroz programe podrške koje pružaju državne institucije i biznis sektor, sa jedne strane i civilni sektor sa druge strane, može osigurati kontinuiran pristup korisnicima, raditi na njihovoj edukaciji i motivaciji. „Veoma smo svesni značaja motivacije i stalne podrške koja je neophodna svakoj ugroženoj osobi, kako bi izašla iz kruga siromaštva i postala ekonomski nezavisna, što je posao u kome je civilni sektor ključna podrška i partner državi.”