Sadimo sada za budućnost Novog Sada

Ozelenjavanje Novog Sada za bolju budućnost naše dece

U superćelijskoj oluji koja je zadesila Novi Sad u samo dva dana uništeno je oko 3.800 stabala. To je bio povod da se Kompanija „Dunav osiguranje” bezmalo od prvog dana uključi u akciju ozelenjavanja. Akcija „Sadimo sada za budućnost Novog Sada” započeta je 5. decembra na Bistrici, a trajaće do 2027. godine.

Marina Bogunović, direktorka Filijale „Dunav osiguranje” u Novom Sadu, u ime Kompanije i svih donatora koji su podržali ovu akciju istakla je da ozelenjavanje grada i učestvovanje u kampanjama ovog tipa doprinosi zdravijoj budućnosti nas i naše dece.

– Bitno je da kao društvo budemo odgovorni, jer samo tako možemo da izgradimo bolju budućnosti zajednice čiji smo stabilan oslonac. „Dunav osiguranje” kao društveno odgovorna kompanija, u sredini u kojoj posluje, nastoji da pozitivno odgovori na potrebe pojedinaca i institucija, da materijalno i moralno pruži podršku svima kojima je pomoć neophodna. Srbija je pretrpela veliku materijalnu štetu tokom nevremena. To je bio povod da mi u „Dunav osiguranju” počnemo da permanentno podsećamo i ukazujemo na važnost osiguranja, jer je uz polisu osiguranja lakše sanirati nastale štete – rekla je Bogunović.

Nakon superćelijske oluje, po rečima Marine Bogunović, poraslo je interesovanje za paket osiguranja domaćinstva „čuvar kuće” i osiguranje useva.

Milan Đurić, gradonačelnik Novog Sada, zahvalio je kompanijama donatorima na spremnosti da se uključe u akciju i tako obezbede 18 miliona dinara.

– Danas krećemo u veliku akciju koja će trajati pet godina. Mi ćemo u narednih pet godina prosečno saditi preko 4.000 stabala godišnje i u tom periodu stvoriti daleko zeleniji Novi Sad – rekao je Đurić.