Sinergijom za očuvanje prirode

Sinergijom za očuvanje prirode

Prema podacima Ujedinjenih nacija, površina planete pod šumama nastavlja da se smanjuje. Tako je sa 31,9 odsto u 2000. godini smanjena na 31,2 procenta u 2020. godini. Jednostavnije rečeno, ovo smanjenje znači da smo za 20 godina izgubili oko 100 miliona hektara šuma. Zato je gubitak svakog drveta novi korak dalje od ostvarenja jednog od osnovnih ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, a to je da se život na zemlji sačuva u sadašnjem obliku. Očuvanjem naše planete bi, kako i definiše cilj 15 održivog razvoja UN nazvan „Život na zemlji”, i buduće generacije mogle da uživaju u blagodetima različitih ekosistema, održivog upravljanja šumama, zaustavljanja degradacije zemljišta i očuvanja biodiverziteta.

Grad Novi Sad je, u letošnjim olujama, pretrpeo veliku štetu na svojim zelenim površinama, uključujući i značajan broj drveća koje je uništeno i u jednom od najlepših gradskih parkova – Limanskom. Zbog toga je Grad Novi Sad u saradnji sa Gradskom upravom za zaštitu životne sredine, Ekološkim udruženjem „Zeleni Sad” i uz podršku društveno odgovornih kompanija, započeo realizaciju projekta sa ciljem sanacije i revitalizacije zelenih površina na teritoriji Grada. U okviru ove velike akcije sadnje koja se sprovodi pod nazivom „Sadimo sada za budućnost Novog Sada”, realizovana je i akcija sadnje novih 145 sadnica u Limanskom parku, sa ciljem obnove ove zelene oaze u srcu Novog Sada, a koja se prostire na čak 13 hektara. Jedna od kompanija koja je u sinergiji sa svojim zaposlenima dala značajan doprinos realizaciji ove akcije je i kompanija NIS, koja je donirala sredstva za nabavku sadnica i čiji su zaposleni – članovi Kluba volontera, uz stručnu pomoć zaposlenih u JKP „Gradsko zelenilo” posadili veliki broj stabala koja će zasigurno ulepšati jedan od najvećih novosadskih parkova i doprineti njegovoj dugoročnoj održivosti.

Kompanija NIS svojim poslovanjem doprinosi ostvarenju 12 od 17 ciljeva održivog razvoja UN, a učešćem u ovoj akciji poslate su dve poruke, navode u kompaniji. Pre svega, upućena je jasna poruka podrške Novosađanima da uvek mogu da računaju na pomoć kompanije i u najtežim trenucima. Pored toga, zajedničkom akcijom kompanije i njenih zaposlenih NIS je nastavio da iskazuje svoju društvenu odgovornost, kao i brigu o zaštiti životne sredine. Na ovaj način istovremeno je, na lokalnom nivou, pružen doprinos ostvarenju globalnih ciljeva održivog razvoja navedenih u Agendi 2030 Ujedinjenih nacija, a za čije ostvarenje se kompanija NIS kontinuirano i posvećeno zalaže.