WWFSvetski dan divljih vrsta

Svetska organizacija za zaštitu prirode WWF na Svetski dan divljih vrsta podseća na važnost očuvanja prirodnog sveta oko nas, a bez kojeg ni mi ljudi ne možemo preživeti. Prirodni kapital, što je zajednički naziv za sve prirodne resurse koje koristimo, godišnje na globalnom nivou iznosi preko 110 milijardi evra i vrlo je važan za razvoj privrede i društva.

Svakog 3. marta obeležava se Svetski dan divljih vrsta i važno je makar na taj dan podsetiti se o značaju očuvanja biljnog i životinjskog sveta oko nas. Sa ovim ciljem globalno se okupljaju brojne kompanije, sportski klubovi i organizacije koje u svom logotipu ili brendingu imaju simbol biljnog ili životinjskog sveta. Na ovaj dan će, putem digitalnih kampanja i objava na društvenim mrežama, sa svih logotipa simbolično nestati simboli biljnog i životinjskog sveta. Primere nestajućih logotipa kompanija koje su se pridružile akciji možete da pogledate na LINKU.

Na ovaj način skreće se pažnja šire društvene zajednice na značaj očuvanja ugroženog biljnog i životinjskog sveta i pozivaju se kompanije da se priključe ovoj kampanji. Zajedničkim snagama može se preokrenuti ovaj negativni trend i očuvati bogatstvo i lepota sveta oko nas. U vremenu velikih podela i konflikata, ne sme se zaboraviti da svi delimo ovu planetu i njene dobrobiti i da moramo da brinemo o njoj zajedno.

Sve zainteresovane kompanije mogu se obratiti na mejl udelic@wwfadria.org.