Saša Leković, izvršni direktor tehnike Yettela

Yettel mreža 100% zelena

Korisnicima Eco bonus za reciklažu papira i plastike i poziv da se priključe

Yettel je prva mobilna mreža u Srbiji koja koristi isključivo energiju iz obnovljivih izvora, za šta ima potvrdu nadležnih institucija Republike Srbije. Kompanija je lansirala i Eco bonus, novu digitalnu uslugu, čijom aktivacijom korisnici biraju da se u njihovo ime reciklira 4,6 kg plastičnog i 2,2 kg papirnog/kartonskog otpada na mesečnom nivou.

„U osnovi Yettel brenda je balans, a jedna od oblasti na koje ćemo se fokusirati je balans sa prirodom. Želimo da smanjimo negativan uticaj na životnu sredinu i ponudimo korisnicima da urade isto. Naša mreža je 100% zelena, a iz programa reciklaže, u kom smo do sada reciklirali gotovo 350 hiljada uređaja, naučili smo da se korisnici rado uključe kada im ponudite konkretno rešenje”, kaže Majk Mišel, generalni direktor Yettela.

Procena (zasnovana na zvaničnim podacima Agencije za zaštitu životne sredine i Republičkog zavoda za statistiku) je da prosečan stanovnik Srbije mesečno generiše oko 4,6 kg plastičnog, i 2,2 kg papirnog/kartonskog otpada (ukupno 6,8 kg). Zato Yettel nudi korisnicima da se, u saradnji sa ovlašćenim operaterom za upravljanje otpadom, u njihovo ime sakupi i reciklira ova količina otpada. Potrebno je samo da aktiviraju Eco bonus u Yettel aplikaciji, bilo kao novu digitalnu uslugu u okviru svojih tarifnih paketa ili kao zasebnu. Na taj način, iako fizički ne učestvuju u celokupnom procesu, korisnici daju direktan doprinos, odnosno bonus očuvanju životne sredine.

Više informacija o Eco bonusu na linku.

Za više informacija o kompaniji, posetite www.yettel.rs.