Na pola puta

Zahvalnica za udruženje „Na pola puta“

U okviru Svečane dodele priznanja „Dobročinitelj“ za 2023. godinu dodeljena je zahvalnica udruženju „Na pola puta“ za podršku lokalnoj zajednici tokom prethodnog perioda.

Udruženje „Na pola puta“ daje veliku podršku osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, drugim udruženjima, institucijama i pojedincima, kako bi omogućili stvaranje inkluzivnog okruženja, a sugrađanima iz marginalizovanih grupa ostvarivanje prava na ravnopravan život u zajednici. Tokom poslednje 3 godine, kroz sve aktivnosti i akcije koje su sprovodili Udruženje „Na pola puta“ i Grupa za samozastupanje Pančevo, želeli su da pokažu znanje, umeće i želju osoba sa intelektualnim teškoćama da urade nešto korisno za sebe i druge, da promene svest građana o ovoj populaciji i povežu se sa lokalnom zajednicom kako bi dosegli cilj socijalne inkluzije.

Zahvalnicu je primio gđa Katarina Tadić, koordinatorka usluga socijalne zaštite. Zahvalnicu je uručio g. Radenko Durković, zamenik sekretara za privredu Grada Beograda.